Dynamic Access Rights Management

Stabiel, snel en efficiënt.

Informatie en Data zijn de nieuwe valuta van het zakendoen. Naar gelang het zakelijk verkeer veranderd, komen er ook steeds nieuwe dreigingen naar boven. Vaak worden  externe bedreigingen en data beveiliging als belangrijkste prioriteit gezien. Alleen wie garandeert de interne data integriteit? De interne data beveiliging is momenteel nog steeds de zwakste schakel en wordt vaak niet als hoogste prioriteit aangegeven. Tel daarbij op dat per 25 mei 2018 de nieuwe wet “General Data Protection Regulation (GDPR)” van kracht wordt (met 11 hoofdstukken en 99 artikelen) die regelt dat organisaties zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan en je begrijpt dat intern toegangsbeheer steeds belangrijker wordt.

Of u nu een fysieke, virtuele of gecombineerde IT infrastructuur heeft met veel of weinig gebruikers; data wordt elke dag door alle gebruikers gegenereerd. Om de productiviteit van gebruikers te verhogen wordt het ze, met name in Microsoft netwerken, steeds makkelijker gemaakt data te creëren, te delen en op te slaan. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit de laatste jaren dan ook exponentieel. Vaak moet de bedrijfskritische data ook buiten het bedrijfsnetwerk beschikbaar zijn vanwege de toegenomen mobiliteit van gebruikers. Echter, veel van die data is gevoelig en/of confidentieel en dient ook op die manier behandeld te worden want het uitlekken van informatie of oneigenlijk gebruik is een risico. 

Heeft u altijd, snel en eenvoudig een antwoord op deze vragen willen hebben?

  • Wie heeft toegang tot wat?
  • Hoe wordt toegang verleend?
  • Wat doen gebruikers nou eigenlijk?
  • Wie zijn (waarschijnlijk) de eigenaren van data?
  • Welke data is gevoelig en/of confidentieel?
  • Welke data of datastructuur is niet compliant?

Het kan met 8MAN!

Als organisaties groeien wordt het autorisatie beheerproces steeds complexer. Zo kan één gebruiker via verschillende manieren bepaalde kritische data benaderen. Door de inzet van 8MAN kunt u alle activiteiten van de gebruiker traceren, tot in het kleinste detail. Het helpt u te bepalen welke gebruikers toegang hebben tot welke gegevens en objecten, en door wie en hoe deze rechten zijn toegekend. U kunt 8MAN gebruiken om dubbel werk en fouten te voorkomen bij het toekennen van rechten, waarbij er direct kan worden bespaard op de ontelbare manuren die nodig zijn om deze taken via de conventionele manier uit te voeren.

8MAN Visor

Met 8MAN Visor kun je de autorisaties binnen de organisatie analyseren en rapporten genereren van de status voor interne audits en controles. Niet alleen heb je een snelle visualisatie van informatie, waardoor fouten snel gevonden worden, je kunt ook eenvoudig alle permissies bekijken en diagnoses van beveiligingshiaten maken. 

8MAN VisorDO

Met als basis alle voordelen van 8MAN Visor geeft VisorDO je ook de mogelijkheid om specifieke data-eigenaren toe te wijzen. Hiermee kan een overkoepelende verantwoordelijke (bijvoorbeeld de afdelingsmanager) de permissies analyseren en inregelen. Uiteraard heeft deze gedelegeerde data-eigenaar eenvoudig toegang tot de benodigde rapporten, groepen, permissies en autorisaties.

8MAN Enterprise

8MAN Enterprise geeft een organisatie een breed en efficiënt pallet aan beveiligingstools om toegangsrechten ook direct in het visueel-vriendelijke 8MAN dashboard te regelen. Zowel data-eigenaren, helpdesk medewerkers als administrator kunnen makkelijk en snel nieuwe gebruikers aanmaken, toegangsrechten vinden, workflows voor zicht laten werken en bv. NTFS & AD permissies toekennen. 8MAN Enterprise is een complete centrale oplossing voor het totaalproces van toegangsrechten en gebruikers.

8MATES - Security Monitoring

8MATES zijn add-ons en hiermee kun je de functionaliteit van de 8MAN basistechnologie uitbreiden voor specifieke technologieën en/of klantbehoeftes. Ze zijn te combineren met alle drie de versies van 8MAN.

De AD Logga (uitgebreid monitoren van beveiligingsrisico's en inconsequenties bij veranderingen in Active Directory) en FS Logga (toewijzen van toegangsrechten/permissies in de Fileserver en/of specifieke bestanden) producten geven volledig inzicht en controle van activiteiten.

8MATES - Role & Process Optimization

8MATES zijn add-ons en hiermee kun je de functionaliteit van de 8MAN basistechnologie uitbreiden voor specifieke technologieën en/of klantbehoeftes. Ze zijn te combineren met alle drie de versies van 8MAN.

8MATE GrantMA realiseert een workflow voor het aanvragen van toegangsrechten, waardoor de uiteindelijk beslisser (vaak de business unit manager of eigenaar van data) de controle krijgt. En dit in slechts één handeling én opgeslagen in het logboek voor audits.

8MATES - Integration

8MATES zijn add-ons en hiermee kun je de functionaliteit van de 8MAN basistechnologie uitbreiden voor specifieke technologieën en/of klantbehoeftes. Ze zijn te combineren met alle drie de versies van 8MAN.

8MAN integreert verschillende technologieën om u een snel en gemakkelijk overzicht van rechten en permissies te geven. Het verbetert de interne veiligheid door het aanbieden van een compleet overzicht van de rechten, ook op Exchange, VMware vSphere en SharePoint omgevingen. 

Top