Analyse van de eindgebruikerservaring

"Better data, better decisions"

Met ontwikkelingen als BYOD, IoT, consumerization, cloud adoption en algemene mobiliteitsverbeteringen, wordt het voor organisaties steeds moeilijker om een optimale (IT) eindgebruikerservaring te verkrijgen én te behouden. Dit is dan ook één van de meest complexe taken van de IT afdeling.

Zonder de juiste en relevante informatie zijn IT managers niet in staat om te doorgronden welke veranderingen er moeten worden aangebracht in het beheer van hun IT infrastructuur voor het optimaliseren en maximaliseren van de gebruikerservaring. Statistieken van systeeminformatie zijn niet voldoende voor het effectief beheer van virtuele en hybride omgevingen. Hiervoor is er veelal informatie nodig op gebruikers- en applicatie-niveau binnen deze virtuele omgevingen.

Echte objectieve data voor betere beslissingen.

Veranderingen in IT omgevingen worden veelal gemaakt voor het verbeteren van de kwaliteit of het reduceren van kosten. Voor het succesvol afronden van deze projecten zijn meetbare succescriteria nodig. En om die criteria te definiëren is het noodzakelijk zowel de "voor" als "na" situatie in kaart te brengen.

Maar wat als het project beeïndigd is? Vaak wordt verwacht dat een opgeleverde machine, applicatie of (virtuele) desktop gelijk blijft tot een volgende (grote) technologiewijziging. Dit is voor de eindgebruikerservaring meestal niet het geval. Om een continue optimale eindgebruikerservaring te garanderen, is het noodzakelijk de omgeving constant in de gaten te houden. Dit zal leiden tot een stabiele omgeving en dus een hogere productiveit!

Positief effect op gebruiker en productiviteit.

Lakeside Software is marktleider voor IT Business Intelligence op het gebied van Big Data voor End User Computing en wordt aanbevolen door organisaties als Microsoft, VMWare en Citrix. Lakeside biedt de middelen om te innoveren en ontwikkelingen te versnellen door het verschaffen van essentiële inzichten voor IT-beslissingen door middel van de SysTrack software oplossing.

Betere informatie omtrent hun gebruikers, stelt IT in staat tot het eenvoudig verkrijgen van een beter en dieper inzicht in het gebruik en besteding van de IT middelen. Door het beschikken over deze direct bruikbare actuele informatie kan men snel en efficiënt beslissingen nemen. 

SysTrack: verbeter de eindgebruikerservaring, verhoog productiviteit en verlaag kosten.

Meten = weten!

SysTrack presenteert u de meest nauwkeurige en granulaire informatie voor en van uw IT-omgeving, denk bijvoorbeeld aan gedetailleerde informatie op gebruikers- en applicatie-niveau. Door middel van de geavanceerde visualisatie mogelijkheden van SysTrack, wordt u in staat gesteld om snelle en adequate beslissingen te nemen voor het verbeteren van de gebruikerservaringen en het verbeteren van de algehele efficiëntie van uw organisatie. Dit op door het vergelijken van een voor en na situatie, op basis van (dagelijkse) veranderingen in de omgeving en/of het meten van de kwaliteit van uitbestede diensten. 

De voordelen zijn legio!

De data die SysTrack verzamelt zijn real-time en geautomatiseerd verkregen (de informatie wordt niet handmatig ingevoerd of gebaseerd op geschatte data) en is daarom nauwkeurig, betrouwbaar en JIT. De voordelen van het gebruikt van SysTrack (kunnen) zijn:

  • Minder downtime en dus een betere gebruikerservaring
  • Lagere eisen aan hardware omdat de omgeving goed uitgebalanceerd wordt
  • Verbeterde beveiliging door continue audits
  • Vermindering van applicatie licentie kosten door beter inzicht en planning
  • Geautomatiseerde rapporten via het web en dasboards
  • Vermindering van administratie kosten door rapporten en planning
  • Verbeterd inzicht voor management op de infrastructuur
  • Reductie van (gebruikers) support doordat probleem vroeg geïdentificeerd worden
  • Verlaging van energiekosten door optimalisatie van de infrastructuur

Toepassingen genoeg!

De toepassingmogelijheden met behulp van SysTrack zijn legio, denk bijvoorbeeld aan: desktop virtualisatie, Windows server migraties, charge back mogelijkheden alsmede het monitoren van uw volledige Server Based Computing omgeving. Dit zijn slechts enkele van de vele klant voorbeelden waarbij SysTrack reeds met positief resultaat voor is ingezet.

Dit komt mede door middel van de zeer uitgebreide SysTrack Maketplace welke een uitbreiding is op de SysTrack platformarchitectuur en die gebruik gemaakt van de dynamische database SysTrack en de fabrikant-specifieke algoritmen en Methoden.

Snel een antwoord op moeilijke vragen!

ASK SYSTrack maakt gebruik van de IBM Watson Cognitivieve Service om het mogelijk te maken door het stellen van normale vragen de juiste informatie te krijgen uit het SysTrack Analytics Platform.

Gebruikers kunnen vanaf nu op een interactieve manier IT data analyseren, achterhalen en vragen beantwoord krijgen op een intuïtieve en natuurlijke wijze. Hierdoor krijgt men een direct en beter inzicht in de status en de waarde van de IT omgeving. 

Wat is de (business) waarde van IT?

Een moeilijke vraag om te beantwoorden. Afhankelijk van wie de vraag stelt, kan één vraag al meerdere vormen hebben. Wordt met waarde bedoeld "wat zijn de kosten?" of "hoe helpt de IT onze mensen efficiënter te laten werken?" of "is innovatieve IT cruciaal voor onze onderneming?" of iets heel eenvoudigs als "welke gebruikers gebruiken veel bandbreedte?" of "hoe is de gebruikerservaring?". 

Daadwerkelijk een juist antwoord krijgen is afhankelijk van de context en de persoon die de vraag stelt. Zou het niet fantastisch zijn zo'n vraag ook simpelweg in eigen woorden te (laten) stellen? 

Top